Interview of SPA Tours CEO, mr. Paterakis, at Nea Tileorasi TV station (KALIMERA TV SHOW)

16 November 2015  By SPA TOURS